Documente

Ajutor de Înmormântare

Sebastian Kirilă
timp de citire, 5 min

Ce reprezintă ajutorul de înmormântare?

Suma de bani primită de o persoană care suportă cheltuielile în cazul unui deces reprezintă ajutorul de înmormântare.

Cuantumul se decide anual, iar suma este nerambursabilă. Acest ajutor financiar se obține în urma unei solicitări directe la:

 • casa teritorială/sectorială de pensii sau
 • instituția care se ocupă de gestionarea bugetului asigurărilor pentru șomaj.

Cui se acordă ajutorul de înmormântare?

Ajutorul de înmormântare se acordă în caz de deces:

 • unei persoane asigurate (contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate),
 • unui pensionar (persoană care a contribuit la sistemul de asigurări sociale de sănătate),
 • unui membru de familie pensionar sau care nu era asigurat la data decesului.

Cine beneficiază de ajutorul de înmormântare?

De regulă, cei care beneficiază de acest ajutor financiar de la stat sunt persoanele care se ocupă de înmormântarea decedatului:

 • soțul,
 • soția,
 • copiii biologici,
 • copiii adoptați,
 • părinții soților,
 • bunicii soților.

În cazuri speciale, ajutorul de înmormântare poate fi solicitat de cineva care nu este rudă directă cu decedatul, dar oferă dovezi că a suportat cheltuielile de înmormântare.

Cum se obține ajutorul de înmormântare?

Pentru obținerea acestui ajutor financiar, este necesar un dosar cu acte care trebuie să conțină:

 • cerere tip pentru ajutorul de înmormântare,
 • cupon de pensie (depinde de caz),
 • certificat de deces în original și copie,
 • actul de identitate al celui care solicită ajutorul financiar, original și copie,
 • dovezi în original și copii care atestă că solicitantul a suferit cheltuielile pentru înmormântare.

Unde se depune dosarul cu acte pentru obținerea ajutorului de înmormântare?

Dacă decedatul era asigurat, pensionar sau rudă a unei persoane care beneficiază de asigurare, dosarul este depus la casa teritorială/sectorială (în cazul capitalei) de pensii.

Dacă cel care a decedat era în șomaj, dosarul este depus la ANOFM (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă).